Kiinteistösihteeri (Isännöinnin ammattitutkinnon osatutkinto)

Loading Loading...

Ajankohta 14.2.2017 - 10.11.2017
Aika
Kesto
Ilmoittautuminen/ Hakeminen 15.12.2016 mennessä


Tavoitteet ja hyödyt

Valmistavan koulutuksen tavoitteena on tarjota osatutkinnon suorittajalle valmiudet hoitaa isännöinnin asiakaspalveluun liittyviä hallinnollisia ja taloudellisia tehtäviä sekä luoda edellytykset osallistujalle suorittaa isännöinnin ammattitutkinnon osatutkinto hyväksytysti.

Koulutus antaa valmiudet seuraaviin isännöinnin ammattitutkinnon osatutkintoihin:

  • Asunto-osakeyhtiön isännöinnin käyttäjäpalvelut ja viestintä
  • Vuokratalon isännöinnin käyttäjäpalvelut ja viestintä

Osatutkinto määräytyy oman työn perusteella.

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu isännöinti- ja kiinteistöalan yrityksessä työskenteleville kiinteistöassistenteille, taloushallinto- ja asiakaspalveluhenkilöstölle, jotka osallistuvat isännöintipalvelun tuottamiseen, tiedon hankintaan ja päivitykseen ja jotka haluavat suorittaa osatutkinnon isännöinnin ammattitutkinnosta.

Toteutus

Koulutus toteutetaan monimuoto-opetuksena sisältäen lähiopetus-, etätyöskentely- ja verkko-oppimisjaksoja. 

  • Hallinnon hoitaminen
  • Isännöintityö, Omien työskentelytapojen kehittäminen
  • Asunto-osakeyhtiön päätöksenteko, päätösten toimeenpano ja asiakirjat
  • Asiakkuuksien hoitaminen
  • Talouden hoitaminen
  • Sihteerityö, Toimisto- ja tietotekniikka
  • Office-ohjelmien tehokas käyttö

Suorittamisaika

14.2. - 10.11.2017

Sisältö

1. lähiopetusjakso: 14.2.2017 (1 pv)
Koulutuksen aloitus
•    tutkinnon ja valmistavan koulutuksen esittely
•    henkilökohtainen oppimissuunnitelma HOPS
•    henkilökohtainen tutkinnon suorittamissuunnitelma HENSU
•    Amiforum ja tunnukset

Isännöintityö, Omien työskentelytapojen kehittäminen
•    oman työorganisaation tunteminen
•    isännöintiala
•    hyvä isännöintitapa
•    asunto-osakeyhtiön isännöintitehtäväluettelo
•    isännöintitehtävien vastaanotto

2. lähiopetusjakso: 14.3.2017 (1 pv)
Sihteerityö, Toimisto- ja tietotekniikka

Kiinteistösihteerin työ käytännössä
•    työnkuva ja tehtävät

Office-ohjelmien tehokas käyttö
•    tiedonhallinta
•    Internet, sähköposti
•    Word, Excel, Powerpoint

3. lähiopetusjakso: 25. – 26.4.2017 (2 pv)
Asiakkuuksien hoitaminen

Palveluprosessin hoitaminen, tiedottaminen ja palvelun kehittäminen
•    asiakaspalvelu isännöinnissä
•    asiakkaiden tarpeiden tunnistaminen
•    henkilökohtaiset valmiudet, vuorovaikutustaidot
•    kirjallinen ja suullinen viestintä
•    tietoyhteiskuntaosaaminen
•    kokouskäytännöt
•    tiedonhallinta, tiedottaminen
•    yhteydenpito, raportointi, palautteet
•    tietoturvallisuus

4. lähiopetusjakso: 13. – 15.6.2017 (3 pv)

Asunto-osakeyhtiön päätöksenteko, päätösten toimeenpano ja asiakirjat
•    asunto-osakeyhtiölaki, osakeyhtiölaki
•    yhtiöjärjestys
•    yhtiökokous ja sen menettelyt
•    hallituksen asema
•    isännöitsijän ja hallituksen vastuut
•    tilintarkastajat
•    osakeluettelo, isännöitsijäntodistus
•    muutostyöt, kunnossapitovastuu
•    huoneiston hallintaan otto
•    huoneenvuokralainsäädäntö,
asukasvalinnat, asukasdemokratia, päätösten toimeenpano ja asiakirjat, yhtiöjärjestys

5. lähiopetusjakso: 15. – 16.8.2017 (2 pv)
Talouden hoitaminen

Talouden suunnittelu, rahaliikenne, tilinpäätös ja tilintarkastus
•    taloushallintoa säätelevät lait, asetukset, päätökset ja ohjeet
•    kirjanpito, tiliöinti, jaksotukset
•    tilinpäätöksen suunnittelu,
o    tuloslaskelma, tase
o    poistot, rahastointi, asuintalovaraus
o    tilinpäätöksen liitetiedot
o    toimintakertomus, jälkilaskelmat
o    tilintarkastus
•    veroilmoitukset
•    lainaosuuslaskelmat
•    arvonlisäverotus
•    vuokran määritys/tasaus

6. lähiopetusjakso: 28.9.2017 (1 pv)
Toimisto- ja tietotekniikka

Office-ohjelmien tehokas käyttö
•    Word, Excel, Powerpoint
•    yhteiskäyttö
•    lomakkeet

Ohjaus
•    osatutkinnon suorittaminen

7. lähiopetusjakso: 10.11.2017 (1 pv)

Koulutuksen päättäminen
•    valmistavan koulutuksen todistukset
•    loppupalautteen anto
 

Hinta

Koulutus toteutetaan omaehtoisena koulutuksena, jolloin tutkinnon suorittajan opiskelijamaksu on 200 €. Lisäksi koulutuksen alussa laskutetaan Opetushallitukselle tilitettävä tutkintomaksu 58 €.

Osallistumisehdot

Tutkinnon suorittaminen edellyttää työ- tai työssäoppimispaikkaa.

Koulutuspaikka

Amiedu
Strömberginkuja 3
00380 Helsinki

Hakeminen

Täytä sivulla oleva Hae koulutukseen -linkistä avautuva sähköinen hakulomake.

Voit myös pyytää paperihakulomakkeen Amiedun asiakaspalvelusta.
Lomake palautetaan osoitteella Amiedu / Asiakaspalvelu, PL 151, 00381 Helsinki.

Hakemusten pohjalta sovimme haastatteluista, jossa selvitämme valmiutesi tutkinnon suorittamiseen ja opiskeluun. Ilmoitamme opiskelijavalinnoista henkilökohtaisesti.

Kysy lisätietoja

Anna-Liisa Pekkinen
kouluttaja
puhelin 020 7461 526
anna-liisa.pekkinen(at)amiedu.fi

Hae koulutukseen

Asiakaspalvelu

Avoinna ma-to 8-16, pe 8-14
puhelin 010 80 80 90
asiakaspalvelu@amiedu.fi