Markkinointiviestinnän ammattitutkinto, visuaalisen markkinoijan osaamisala

Loading Loading...

Ajankohta 11.10.2016
Aika
Kesto
Ilmoittautuminen/ Hakeminen 30.11.2016 mennessä


Tavoitteet ja hyödyt

Markkinointiviestinnän ammattitutkinnon suorittanut osaa kokonaisvaltaisesti valmistella, suunnitella ja toteuttaa erilaisia visuaalisen markkinoinnin toteutuksia. Tutkinnon suorittaja erottuu edukseen järjestelmällisellä ja määrätietoisella työskentelytavallaan. Hän hallitsee monipuolisesti visuaalisen markkinoijan tehtävät ja työmenetelmät erilaisissa työympäristöissä.

Kohderyhmä

Markkinointiviestinnän ammattitutkinnon suorittaminen soveltuu henkilöille, jotka toimivat visuaalisen markkinoinnin parissa erilaisissa tehtävissä ja työympäristöissä; kuten myyjä-somistajana tai visualistina kaupan alan myymälöissä tai visuaalisen ilmeen luojana messu-, näyttely- tai tapahtumaympäristössä. Koulutus soveltuu myös itsenäisille alan yrittäjille.

Toteutus

Hakeutumisvaiheessa arvioidaan tutkinnon sopivuus hakijalle sekä hänen ammatilliset ja henkilökohtaiset kehittymistavoitteensa. Arvioinnissa huomioidaan myös hakijan työpaikan kehittämistarpeet. Hakeutumisvaiheen pohjalta tehdään yhdessä työpaikan edustajan kanssa suunnitelmat tutkinnon suorittamiseksi ja tarvittavan ammattitaidon hankkimiseksi.

Tarvittava ammattitaito hankitaan pääasiassa omissa työtehtävissä. Työpaikalla tapahtuvan oppimisen tueksi valitaan teoriaopintoja henkilökohtaisten ja työpaikan kehittämistarpeiden mukaan. Teoriaopinnot koostuvat lähiopetuksesta sekä ohjatusta verkko- ja itseopiskelusta. Lähiopetus toteutetaan yhden tai kahden päivän jaksoissa yhteensä 14 lähipäivänä toteutettavan ohjelman puitteissa.

Tutkinnon suorittajalla tulee olla työssä mahdollisuus osallistua erilaisiin Markkinointiviestinnän ammattitutkinnon perusteiden mukaisiin työtehtäviin, joissa ammattitaito tutkinnon suorittamista varten voidaan arvioida. Tutkintotodistuksen saaminen edellyttää, että tutkinnon suorittaja osoittaa hallitsevansa tutkinnon perusteiden mukaisen ammattitaidon sitä vastaavissa työtehtävissä. Ammatillisen osaamisen arviointiin osallistuvat työelämän ja oppilaitoksen edustajat sekä tutkinnon suorittaja itse. Tutkinto voidaan suorittaa myös ilman valmistavaa koulutusta.

 

Suorittamisaika

n. 1 - 1,5 vuotta

Tutkinnon suorittamisaika on yksilöllinen - opiskelijan aiemmin hankittu osaaminen vaikuttaa koulutuksen kestoon.

Sisältö

Markkinointiviestinnän ammattitutkinto suoritetaan osoittamalla hyväksytysti tutkinnon perusteissa vaadittu osaaminen tutkintotilaisuuksissa aidoissa työtehtävissä. Markkinointiviestinnän ammattitutkinto, visuaalisen markkinoijan osaamisala sisältää kolme tutkinnon osaa:

  • Markkinointiviestinnän toimeksiannon valmistelu
  • Visuaalisen suunnitelman laatiminen
  • Visuaalisen suunnitelman toteutus

Kunkin tutkinnon osan ammattitaitovaatimukset määrittävät, mitä tutkinnon suorittajan tulee osata suorittaessaan kyseistä tutkinnon osaa.

Hinta

Koulutus voidaan toteuttaa:

  • Ammatillisena lisäkoulutuksena valtionosuusjärjestelmän puitteissa: Opiskelijamaksu on 450 €, jonka opiskelija maksaa itse. Opiskelijamaksua ei palauteta koulutuksen keskeytyessä. Paikkoja on rajoitetusti.
  • Oppisopimuskoulutuksena: Opiskelija tarvitsee alan työnantajan, jonka kanssa voidaan solmia oppisopimus. Oppisopimuskoulutus on opiskelijalle ja työnantajalle maksutonta.
  • Rahoitusmuodosta riippumatta opiskelija maksaa tutkintomaksun 58 €, joka suoritetaan näyttötutkintoon ilmoittautumisen yhteydessä. Tutkintomaksua ei palauteta koulutuksen keskeytyessä.

Osallistumisehdot

Oppisopimuskoulutuksessa: Opiskelija tarvitsee alan työnantajan, jonka kanssa voidaan solmia oppisopimus.

Koulutuspaikka

Amiedu
Valimotie 8
00380 Helsinki

Hakeminen

Täytä sähköinen hakulomake kotisivullamme www.amiedu.fi > Koulutushaku.

Voit myös pyytää paperilomakkeen asiakaspalvelustamme. Lomake palautetaan osoitteella: Amiedu/ Asiakaspalvelu, PL 151, 00381 Helsinki.

Haku päättyy 16.9.2016

Kysy lisätietoja

Anne-Mari Latvala
kouluttaja
puhelin 020 7461 614
anne-mari.latvala(at)amiedu.fi

 

Hae koulutukseen

Asiakaspalvelu

Avoinna ma-to 8-16, pe 8-14
puhelin 010 80 80 90
asiakaspalvelu@amiedu.fi