Putkiasentajan erikoisammattitutkinto

Loading Loading...

Ajankohta sopimuksen mukaan
Aika
Kesto
Ilmoittautuminen/ Hakeminen jatkuva haku


Tavoitteet ja hyödyt

Tavoitteena on suorittaa Putkiasentajan- tai Ilmastointiasentajan erikoisammattitutkinto. Koulutuksessa keskitytään urakkakaaren vaatimaan tietämykseen työnjohtajan näkökulmasta mm. yleisiin sopimusehtoihin, asiakkuuden- ja taloudenhallintaan, työturvallisuuteen sekä sidosryhmätyöskentelyyn. Tutkinnon suorittanut voi hakeutua vaativan KVV- ja IV-laitteiston rakentamisesta vastaavan työnjohtajan tehtäviin (A1 MÄÄRÄYKSET JA OHJEET 2006, 4.2.2 Määräys).

Kohderyhmä

Koulutus soveltuu henkilöille, joilla on vähintään viiden vuoden kokemus KVV- ja IV-laitteistojen rakennustöiden johtamiseen perehdyttävissä tehtävissä sekä hyvä perehtyneisyys kyseisen alan työnjohtotehtävissä. Sopivana pohjakoulutuksena on esim. talotekniikan perustutkinto. Koulutukseen valitaan henkilökohtaistamisen perusteella.

Toteutus

Hakeutumisvaiheessa tutkinnon suorittajan ammattitaito arvioidaan yksilöllisesti ja arvioinnin pohjalta laaditaan yhdessä hakijan ja työpaikan kanssa suunnitelmat tarvittavan ammattitaidon hankkimiseksi ja tutkinnon suorittamiseksi.

Koulutus toteutetaan käytännönläheisesti lähiopetuksena, etätehtävinä sekä näyttötutkintosuorituksina. Koulutus kestää 10 lähiopetuspäivää. Sen lisäksi järjestetään 2 - 3 päivää kestävät näyttötutkintotilaisuudet ja FISEn pätevöitymistentit (KVV- ja IV-työnjohtajatentit). Koulutus toteutetaan päiväkoulutuksena klo 8.00 - 15.00.

Tutkinnon suorittajalla tulee olla työssä mahdollisuus osallistua erilaisiin putkiasentajan ja/tai ilmastointiasentajan erikoisammattitutkinnon perusteiden mukaisiin työtehtäviin, joissa ammattitaito tutkinnon suorittamista varten voidaan arvioida.

Tutkintotodistuksen saaminen edellyttää, että tutkinnon suorittaja osoittaa hallitsevansa tutkinnon perusteiden mukaisen ammattitaidon sitä vastaavissa työtehtävissä. Uudet tutkinnon perusteet astuivat voimaan 1.8.2011. Ammatillisen osaamisen arviointiin osallistuvat työelämän ja oppilaitoksen edustajat sekä tutkinnon suorittaja itse. Tutkinto voidaan suorittaa myös ilman valmentavaa koulutusta.

FISEn pätevyyslautakunnan toteama KVV- ja IV- työnjohtajapätevyys edellyttää hyväksyttyä pätevöitymistenttiä sekä A1:n vaatimaa tutkintoa ja työkokemusta, ks. linkki http://www.finlex.fi/data/normit/28238-A1su2006.pdf.

Suorittamisaika

Opiskelu- ja tutkinnon suorittamisaika määräytyvät yksilöllisesti. Yleensä koulutus kestää noin 1,5 vuotta. Opiskelijan aiemmin hankittu ammatillinen osaaminen vaikuttaa koulutuksen kestoon.

Sisältö

23.8.2016: Viranomaismääräysten tuntemus
LVIA-järjestelmien määräykset, ohjeet ja suositukset
Määräysten soveltaminen

20.9.2016: Viranomaiskatselmukset
Asiakirjat
Suunnitelmien noudattaminen
Muutokset ja asennustekniset ratkaisut
Virtausnopeudet

18.10.2016: Työohjeiden soveltaminen
Työohjeiden, urakka- ja aliurakkasopimusten
noudattaminen
Valmiin asennustyön luovutus
Vastuuhenkilöt ja asiakirjat, käytön opastus ja
huolto-ohjeistus

15.11.2016: Kustannustehokas työskentely
Asennustyön valvonta
Työryhmän aikataulut
Töiden priorisointi
Energia- ja materiaalitehokkuus

13.12.2016: Lisä- ja muutostyöt
Maksuerät
Lisä- ja muutostyöt
Työtuntien laskutus
Tuntilistat

17.1.2017: Rakennussopimukset
Rakennushankkeen vaiheet
Toteutusmuodon valinta
YSE 1998
Muut sopimukset
     
14.2.2017: Työturvallisuus rakennuksella
Työturvallisuussuunnitelman teko
Asiakasturvallisuus rakennuksella
Telinetyöt ja tr-mittaukset
henkilökohtaiset suojavälineet
       
14.3.2017: Työmaan hankinnat ja logistiikka
Työmaan tarvikkeiden varastointi, tarkastaminen ja puhtaus
Vialliset ja purettavat tarvikkeet
Lisätilaukset ja ylijäämätarvikkeiden palauttaminen
CE-merkinnät
Työmaan jätehuolto- ja ympäristösuunnitelma

11.4.2017: Projektinhoitajan työt  
Aikataulut
Vastaavan työnjohtajan tiedotukset
Työmaakokoukset
Tarkastukset ja luovutukset
Hybridiratkaisut

16.5.2017: Projektinhoitajan työt
Työturvallisuus
Asiakaspalvelu ja viestintä
Laadun varmistus
Ongelmanratkaisutaidot
 
TUTKINTO JA LOPPUARVIOINTI
Koulutukseen sisältyy 2-3 päivän tutkintotilaisuus. Ammatillisen osaamisen arviointiin osallistuvat työelämän ja oppilaitoksen edustajat sekä tutkinnon suorittaja itse.

FISEn pätevyystentit järjestetään erillisenä ajankohtana. Lisätietoa www.fise.fi.            

Hinta

Ammatillisena lisäkoulutuksena valtionosuusjärjestelmän puitteissa opiskelijamaksu on 450 €, jonka opiskelija maksaa itse. Yrityksen maksamana hinta on 2700 €. Opiskelijamaksua ei palauteta koulutuksen keskeytyessä. Lisäksi opiskelija maksaa tutkintomaksun 58 €, joka suoritetaan näyttötutkintoon ilmoittautumisen yhteydessä. Tutkintomaksua ei palauteta koulutuksen keskeytyessä. Tarvittavat oppikirjat opiskelija kustantaa itse

FISEn pätevyystentit sekä rekisteröinti- ja käsittelymaksut eivät sisälly koulutuksen hintaan.

Koulutuspaikka

Amiedu
Strömberginkuja 3
00380 Helsinki

Hakeminen

Täytä sivulla oleva Hae koulutukseen -linkistä avautuva sähköinen hakulomake.

Voit myös pyytää paperihakulomakkeen Amiedun asiakaspalvelusta.
Lomake palautetaan osoitteella Amiedu / Asiakaspalvelu, PL 151, 00381 Helsinki.

Hakemusten pohjalta sovimme haastatteluista, jossa selvitämme valmiutesi tutkinnon suorittamiseen ja opiskeluun. Ilmoitamme opiskelijavalinnoista henkilökohtaisesti.

Kysy lisätietoja

Mikko Jauhiainen
kouluttaja
puhelin 020 7461 499
mikko.jauhiainen(at)amiedu.fi

Hae koulutukseen

Asiakaspalvelu

Avoinna ma-to 8-16, pe 8-14
puhelin 010 80 80 90
asiakaspalvelu@amiedu.fi