Tieto- ja viestintätekniikan erikoisammattitutkinto, Datanomi (EAT), ICT-alan projektipäällikkö

Loading Loading...

Ajankohta sopimuksen mukaan
Aika
Kesto
Ilmoittautuminen/ Hakeminen jatkuva haku


Tavoitteet ja hyödyt

Koulutuksen tavoitteena on oppia johtamisen ja projektin hoitamisen eri osaprosessit sekä toimiminen erilaisissa ympäristöissä ja kehittyä projektinjohtamisen eri tilanteissa. Koulutus antaa valmiudet toimia ICT-alan asiakas-, käyttöönotto- ja kehitysprojektien vastuutehtävissä sekä vastata laadunvarmistuksesta. Koulutus opastaa kurssilaisia tehokkaiden toimintamallien ja työkalujen hyödyntämiseen palveluprosessien kehittämisessä.
Lisäksi koulutus antaa mahdollisuudet kehittää sujuvaa yhteydenpitoa asiakkaan ja muiden yhteistyötahojen kanssa sekä kykyä vastata projektin aikataulusta, budjetista ja tuloksesta.

Kohderyhmä

Koulutus on suunniteltu henkilöille, jotka työskentelevät tieto- ja viestintätekniikka-alan yritysten ja organisaatioiden tai niitä tukevien organisaatioiden projektien vastuuhenkilöinä, esimerkiksi projektipäällikköinä, tiiminvetäjinä tai asiakkuuksista vastaavina henkilöinä.
Voit toimia projektipäällikkönä tai tiiminvetäjänä esim. Help Deskissä, teknisessä tuessa, ohjelmistokehitystiimissä, tietoliikenneverkkopalvelussa.
Osallistujilla tulisi olla ongelmanratkaisukykyjä sekä innostus henkilöstön ja asioiden johtamiseen ja omien projektinhallintataitojensa edelleen kehittämiseen.

Toteutus

Hakeutumisvaiheessa tutkinnon suorittajan ammattitaito arvioidaan yksilöllisesti ja arvioinnin pohjalta laaditaan yhdessä hakijan ja työpaikan kanssa suunnitelmat tarvittavan ammattitaidon hankkimiseksi ja tutkinnon suorittamiseksi.
Koulutus toteutetaan henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti monimuoto-opiskeluna, joka sisältää
- lähiopiskelua noin 21 päivää, lähiopetus toteutetaan päivisin pääsääntöisesti kaksi kertaa kuukaudessa klo 9.00 - 16.00
- ohjattua verkko- ja etäopiskelua
- oppimistehtäviä
- henkilökohtaista ohjausta
- työssäoppimista.

Suorittamisaika

Opiskelu- ja tutkinnon suorittamisaika määräytyvät yksilöllisesti.
Yleensä koulutus kestää noin yhden vuoden.
Opiskelijan aiemmin hankittu ammatillinen osaaminen vaikuttaa koulutuksen kestoon.

Sisältö

 1. Orientaatio valmennusohjelmaan (1 pv)
 2. ICT liiketoiminnan tukena, tietohallintomalli (1 pv)
 3. LEAN IT (1 pv)
 4. Ryhmän johtaminen ja vuorovaikutustaidot (2 pv)
 5. Sosiaalinen media ja viestintä (1 pv)
 6. Projektityön perusteet (1 pv)
 7. IPMA C, Johdanto (2 pv)
 8. Aikataulusuunnittelu Project 2013 (1 pv)
 9. Tietojärjestelmäprojektin johtamisen erityispiirteet (1 pv)
 10. PRINCE2 johdanto (1 pv)
 11. ITIL johdanto (1 pv)
 12. Service deskin kriittiset menestystekijät (1 pv)
 13. Pilvi–palvelut (1 pv)
 14. Tietojen mallintaminen, tietovarastot, Big Data (2 pv)
 15. Tietoturvaosaamisen (1 pv)
 16. SCRUM MASTER - teoriasta käytäntöön (1 pv)
 17. Sopimukset, lait ja säädökset (1 pv)
 18. Laadun varmennus (1 pv)

Hinta

Koulutus voidaan toteuttaa:
- Ammatillisena lisäkoulutuksena valtionosuusjärjestelmän puitteissa: opiskelijamaksu on 870 €, jonka opiskelija maksaa itse. Opiskelijamaksua ei palauteta koulutuksen keskeytyessä. Paikkoja on rajoitetusti.
- Oppisopimuskoulutuksena: opiskelija tarvitsee työnantajan, jonka kanssa voidaan solmia oppisopimus. Oppisopimuskoulutus on opiskelijalle ja työnantajalle maksutonta.
- Yrityksille räätälöitynä tai yksilölle tarjottavana koulutuksena hinta on 4350 €.
Rahoitusmuodosta riippumatta opiskelija maksaa tutkintomaksun 58 €, joka suoritetaan näyttötutkintoon ilmoittautumisen yhteydessä. Tutkintomaksua ei palauteta koulutuksen keskeytyessä.

Osallistumisehdot

Koulutukseen osallistujia valittaessa huomioidaan opiskelijoiden koulutus- ja kokemustausta toimialalta ja sopivuus projektinhoito-, ohjaus- ja johtamistehtäviin. Koulutuksen alussa tehdään kullekin opiskelijalle henkilökohtaistamissuunnitelma, jossa suunnitellaan sopivat lähiopetuspäivät sekä etäpäivien, itseopiskelun ja työssäoppimisen painopistealueet ja niiden toteutusmahdollisuudet.

Opiskelija saa sekä henkilökohtaista ohjausta että ryhmäohjausta. Ohjausta annetaan henkilökohtaisten keskustelujen ja muiden lähikontaktien lisäksi myös puhelimitse, sähköpostitse sekä verkko-ohjauksena. Ohjausta annetaan tutkinnon suorittajalle koulutus- ja näyttöprosessin eri vaiheissa tarpeen mukaan.

Koulutuspaikka

Amiedu
Valimotie 8
00380 Helsinki

Hakeminen

Täytä sivulla oleva Hae koulutukseen -linkistä avautuva sähköinen hakulomake.

Voit myös pyytää paperihakulomakkeen Amiedun asiakaspalvelusta.
Lomake palautetaan osoitteella Amiedu/asiakaspalvelu, PL 151, 00381 Helsinki.

Hakemusten pohjalta sovimme haastatteluista, jossa selvitämme valmiutesi tutkinnon suorittamiseen ja opiskeluun. Ilmoitamme opiskelijavalinnoista henkilökohtaisesti.

Kysy lisätietoja

Kari Vikman
kouluttaja
puhelin 020 7461 207
kari.vikman(at)amiedu.fi

Hae koulutukseen

Asiakaspalvelu

Avoinna ma-to 8-16, pe 8-14
puhelin 010 80 80 90
asiakaspalvelu@amiedu.fi