Lähiesimiestyön Ammattitutkinto sosiaali- ja terveystoimialan lähiesimiestehtävissä toimiville

Loading Loading...

Ajankohta 16.1.2017 - 28.2.2018
Aika
Kesto
Ilmoittautuminen/ Hakeminen 20.11.2016 mennessä


Tavoitteet ja hyödyt

Lähiesimiestyön ammattitutkinnon suorittaneella on osaamista suunnitella, ohjata ja arvioida työryhmän päivittäistä työskentelyä sekä perehdyttää työntekijöitä tai opiskelijoita työpaikkaan ja tehtäviin. Tutkinnon suorittaneilla on hyvät viestinnälliset valmiudet ja hän osaa kehittää työryhmänsä toimintaa. Hänellä on perustiedot esimiestyöstä.

Lisäksi tutkinnon suorittajalla on suorittamiensa kahden valinnaisen osan mukaisesti erityistä osaamista:

  • asiakkuuksien vahvistamiseksi (Asiakassuhteiden hoito – tutkinnon osa)
  • toiminnan kannattavuuden parantamiseksi (Toiminnan kannattavuus – tutkinnon osa)
  • henkilöstön kehittämiseksi omassa työryhmässä (Henkilöstötyö – tutkinnon osa)
  • työhönsä liittyvän kehittämishankkeen suunnittelussa (Kehittämissuunnitelma – tutkinnon osa)

Kohderyhmä

Lähiesimiestyön ammattitutkinnon suorittaja voi toimia päivittäisjohtamisen tehtävissä erilaisissa sosiaali- ja terveystoimialan toimintaympäristöissä esimerkiksi työryhmän lähiesimiehenä, tiiminvetäjänä, osastonhoitajana, apulaisosastonhoitajana, vastavana ohjaajana, vastaavana sairaanhoitajana, palveluohjaajana.

Tutkinnon suorittajalla tulee olla työssä mahdollisuus hoitaa monipuolisia lähiesimiestyön ammattitutkinnon perusteiden mukaisia työtehtäviä, joissa ammattitaito tutkinnon suorittamista varten voidaan arvioida kattavasti.

Toteutus

Hakeutumisvaiheessa arvioidaan tutkinnon sopivuus hakijalle sekä kartoitetaan hänen ammatilliset ja henkilökohtaiset kehittymistavoitteensa. Arvioissa huomioidaan myös hakijan työpaikan kehittämistarpeet. Arviointien pohjalta tehdään yhdessä hakijan työpaikan edustajan kanssa suunnitelmat tutkinnon suorittamiseksi ja tarpeellisen ammattitaidon hankkimiseksi.

Tarvittava ammattitaito hankitaan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti pääasiassa omissa työtehtävissä. Tietopuoliset opinnot tukevat työpaikalla tapahtuvaa oppimista ja ne koostuvat lähiopetuksesta sekä ohjatusta verkko- ja itseopiskelusta. Lähiopetus toteutetaan yhden tai kahden päivän jaksoissa yhteensä 8 lähipäivänä valmennusohjelman puitteissa.

Tutkinnon suorittajalla tulee olla työssä mahdollisuus osallistua erilaisiin lähiesimiestyön ammattitutkinnon perusteiden mukaisiin työtehtäviin, joissa ammattitaito tutkinnon suorittamista varten voidaan arvioida.

Tutkintotodistuksen saaminen edellyttää, että tutkinnon suorittaja osoittaa hallitsevansa tutkinnon perusteiden mukaisen ammattitaidon sitä vastaavissa työtehtävissä. Ammatillisen osaamisen arviointiin osallistuvat työelämän ja oppilaitoksen edustajat sekä tutkinnon suorittaja itse.

Tutkinto voidaan suorittaa myös ilman valmistavaa koulutusta.

Suorittamisaika

Opiskelijan aiemmin hankittu osaaminen vaikuttaa koulutuksen kestoon. Tutkinnon suorittamisaika on yksilöllinen – keskimääräinen kesto noin 1 vuosi.

 

Sisältö

Lähiesimiestyön ammattitutkinto suoritetaan osoittamalla hyväksytysti tutkinnon perusteissa vaadittu lähiesimiestyön osaaminen tutkintotilaisuuksissa aidossa esimiestyössä. Lähiesimiestyön ammattitutkinto koostuu yhdestä pakollisesta ja kahdesta valinnaisesta tutkinnon osasta.

Tutkinnon pakollinen osa on
Lähiesimiehenä toimiminen

Tutkinnon valinnaiset osat ovat
Asiakassuhteiden hoito
Toiminnan kannattavuus
Henkilöstötyö
Kehittämissuunnitelma

Tutkinnon osan ammattitaitovaatimukset määrittävät, mitä tutkinnon suorittajan tulee osata suorittaessaan kyseistä tutkinnon osaa.

Hinta

 Koulutus voidaan toteuttaa:

  • Oppisopimuskoulutuksena: opiskelija tarvitsee alan työnantajan, jonka kanssa voidaan solmia oppisopimus. Oppisopimuskoulutus on opiskelijalle ja työnantajalle maksutonta.
  • Ammatillisena lisäkoulutuksena valtionosuusjärjestelmän puitteissa, jossa opiskelija maksaa opiskelumaksun 400€ itse. Opiskelijamaksua ei palauteta koulutuksen keskeytyessä. Paikkoja on rajoitetusti.

Molemmissa rahoitusmuodoissa opiskelija maksaa tutkintomaksun 58 €, joka suoritetaan näyttötutkintoon ilmoittautumisen yhteydessä. Tutkintomaksua ei palauteta koulutuksen keskeytyessä.

Molemmissa rahoitusmuodoissa opiskelijat kustantavat oppikirjansa itse.

Koulutuspaikka

Amiedu
Valimotie 8
00380 Helsinki

Hakeminen

Täytä sivulla oleva Hae koulutukseen -linkistä avautuva sähköinen hakulomake.

Voit myös pyytää paperihakulomakkeen Amiedun asiakaspalvelusta.
Lomake palautetaan osoitteella Amiedu/asiakaspalvelu, PL 151, 00381 Helsinki.

Hakemusten pohjalta sovimme haastatteluista, jossa selvitämme valmiutesi tutkinnon suorittamiseen ja opiskeluun. Ilmoitamme opiskelijavalinnoista henkilökohtaisesti.

Kysy lisätietoja

Marjatta Hahkio
kouluttaja
puhelin 020 7461 311
marjatta.hahkio(at)amiedu.fi

Asiakaspalvelu

Avoinna ma-to 8-16, pe 8-14
puhelin 010 80 80 90
asiakaspalvelu@amiedu.fi