Advanced Minitab Workshop – Part 1. Lisää tilastomatemaattisia menetelmiä

Loading Loading...

Koulutuspaikka Amiedu tai sopimuksen mukaan.

Ajankohta sopimuksen mukaan
Aika
Kesto
Ilmoittautuminen/ Hakeminen jatkuva haku


Tavoitteet ja hyödyt

Minitab on yleisesti käytössä ympäri maailmaa prosessianalyytikkojen ja tilastomatemaatikkojen keskuudessa. Tuhannet yhtiöt ja monet yliopistot ovat ottaneet Minitabin käyttöönsä.Eritoten prosessien kehitysmenetelmän Lean Six Sigman asiantuntijat käyttävät Minitab-sovellusta ja se onkin Lean Six Sigma menetelmän ydinosaamista. Minitab on erittäin tehokas analysointipakkaus jossa on suuri määrä ominaisuuksia mukaan lukien kätevät datan visualisointitoiminnot tulosten esittämiseksi graafisin kuvaajin.

Tavoitteena ja hyötynä on, että Advanced Minitab Workshop – Part 1 koulutuksen jälkeen:

Osallistuja pystyy toimimaan prosessidatan analysoinin experttinä halliten aikaisemmin  Minitab -peruskurssilla opittujen tietojen ja taitojen lisäksi useampia ja vaativampia tilastollisia menetelmiä kätevästi Minitab-sovelluksen avulla.

Kohderyhmä

Advanced Minitab Workshop – Part 1 on tarkoitettu kaikille niille henkilöille jotka ovat jo käyneet Minitab- peruskurssin ja jotka haluavat kehittää osaamistaan ja tietotaitojaan tilastollisissa menetelmissä datan anaysoinnissa, prosessien ongelmien analysoinnissa ja ratkaisemisessa.

Huom: Advanced Minitab Workshop – Part 1 koulutus soveltuu myös kertauksena ja syventävänä koulutuksena Lean Six Sigma Black Belt koulutuksen läpäisseille Black Belteille sekä Lean Six Sigma Master Black Belt koulutuksen läpäisseille Master Black Belteille. Varsinkin Black Beltit saavat tässä Advanced Minitab Workshop – Part 1 koulutuksessa Master Black Belt tason tietotaitoja Minitabin hyödyntämisessä.

Nämä tietotaidot ovat tarpeelliset  BB ja MBB sertifioinnin jälkeenkin,  jatkuvan prosessien parantamisen kentällä dataan ja faktoihin perustuvien parannusprojektien toteuttamisessa.

Toteutus

Adavnced Minitab Workshop – Part 1 koulutus toteutetaan kello  9 – 16 yhden päivän ”hands on” työpajana joka sisältää myös juuri opitun sisäistämisharjoitukset. Koulutuspaikka sopimuksen mukaan.

Sisältö

 Tilastollisten käytännöllisten menetelmien perusteiden kertaus
- Normaalijakauman ominaisuudet ja niiden käytännöllinen hyödyntäminen
- Z-arvo, (Z-Score), Sigma taso, (Sigma Score) ja todennäköisyydet, Z-Score taulukot
- T-jakauma
- Prosessin kyvykkyys kun data on atribuuttidataa

Datan näytteenotto suuresta datamäärästä Minitabin avulla.
- Populaation parametrit v.s. otos-statistiikka
- Näytteenotossa huomioitavaa
- ”Väärät” singaalit ohjauskorteista (SPC)
- Prosessin ja prosessinohjauksen autokorrelaatio analyysi
    Auto Correlation Function ACF
    Partial Auto Correlation Function PACF
    Autoregressive Integrated Moving Average ARIMA

Varianssi-analyysi (Annalysis of Variance, ANOVA)
- 2-sample t-test vs. One-way ANOVA
- Neliösummat (Sum of Squares)
- Mitä ovat vapausasteet (Degrees of Freedom)
- Mitä F-jakauma kertoo
- Usean muuttujan vertailu – Tukeyn menetelmä
- Kaksi-tie varianssi analyysi – Two-way Analysis of Variance
- Yleinen lineaarinen malli – General Linear Model
- Satunnaistettu lohkomalli – Randomized Block Design
- Jäännöksen analyysi - Analysis of Residuals

Syväluotaus regressioanalyysiin. (Deep Dive to Regression Analysis)
- Lineaarinen regressio analyysi – (Pieninten neliösummien menetelmä)
    Korrelaatio R, R2 ,  justeerattu R2,
    Epätavalliset havainnot > muut regressiomallin  pätevyyden mittarit.
- Lineaarinen monimuuttuja regressio analyysi – Multiple Linear Regression
    Vipuvaikutus ja vaikutusaste diagnostiikka - Leverage and influence diagnostics
    Multikollineaarisuus – Multicollinearity Diagnosics
    Varianssin inflaatiotekijät – Variance Inflation Factors (VIF)
- Parhaitten osajoukkojen regressio - Best Subsets Regression
- Vaativa harjoitus – jossa kaikki edellä mainittu on mukana

Hinta

560 € + alv 24 % / osallistuja

Kaikki Advanced 1-4 koulutukset, yhteensä (4 pv)  1600 € + alv 24 % / osallistuja.

 

Koulutuspaikka

Amiedu
Valimotie 8
00380 Helsinki

Ilmoittautuminen

Jatkuva ilmoittautuminen.

Täytä lomake oikealla olevasta Ilmoittaudu-linkistä. Koulutukseen otetaan mukaan opiskelijoita ilmoittautumisjärjestyksessä.

Kouluttaja on henkilökohtaisesti yhteydessä ilmoittautuneisiin.

Kysy lisätietoja

Kalevi Kaski
Certified Lean Six Sigma Master Back Belt, Lean Master
puh. 040 824 7022
kalevi.kaski(at)edu.amiedu.fi

Marja-Leena Räsänen-Ala-Aho
koulutuspäällikkö
puhelin 020 7461 422
marja-leena.rasanen(at)amiedu.fi

Ilmoittaudu

Asiakaspalvelu

Avoinna ma-to 8-16, pe 8-14
puhelin 010 80 80 90
asiakaspalvelu@amiedu.fi