Minitab-peruskurssi - Datan muuntaminen hyödylliseksi informaatioksi

Loading Loading...

Koulutuspaikka Amiedu tai sopimuksen mukaan.

Ajankohta sopimuksen mukaan
Aika
Kesto
Ilmoittautuminen/ Hakeminen jatkuva haku


Tavoitteet ja hyödyt

Minitab on yleisesti käytössä ympäri maailmaa prosessianalyytikkojen ja tilastomatemaatikkojen keskuudessa. Tuhannet yhtiöt ja monet, monet yliopistot ovat ottaneet Minitabin käyttöönsä.

Eritoten prosessien kehitysmenetelmän Lean Six Sigman asiantuntijat käyttävät Minitab sovellusta, se on Lean Six Sigma menetelmän ydinosaamista. Minitab on erittäin tehokas analysointipakkaus jossa on suuri määrä ominaisuuksia mukaan lukien kätevät datan visualisointitoiminnot tulosten esittämiseksi graafisin kuvaajin.

Tavoitteena ja hyötynä on, että Minitab peruskoulutuksen jälkeen:

Osallistuja pystyy toimimaan prosessidatan analysoijana halliten datan visualisointimenetelmät, sekä riittävät tilastomatemaattiset perusmenetelmät. Tämän jälkeen osallistuja pystyy arvioimaan datan järkevyyden, laadun ja käytettävyyden, prosessin hajonnan, stabiilisuuden ja kyvykkyyden. Eli toisin sanoen todentamaan ja analysoimaan prosessin nykytilan dataan perustuen ja havainnoimaan parannustarpeen kohteet. Muutoksen jälkeen osallistuja pystyy määrittelemään oikeaoppisesti dataan ja faktoihin perustuen tilastollisesti, ja graafisti visualisoiden oliko muutos todella parannus.

Kohderyhmä

Minitab peruskurssi on tarkoitettu kaikille niille henkilöille jotka haluavat pystyä visualisoimaan ja analysoimaan numeerista dataa, muuntamaan sen hyödylliseksi informaatioksi, oppia hieman tilastollisia menetelmiä ja jatkossa hyödyntämään näitä taitoja prosessien kehitysprojekteissa.

Toteutus

Minitab peruskurssi toteutetaan kello  9 – 16 yhden päivän ”hands on” työpajana joka sisältää myös juuri opitun sisäistämisharjoitukset. Koulutuspaikka sopimuksen mukaan.

Sisältö

- Minitabin perusteet:
    Minitabin ominaisuudet, navigointi, käyttö ja personalisointi
        Sessio ikkunan ja datataulukon fontin ja sen koon muutos
        Graafien personointi, väritys
        Minitab komento rivin päälle pano sessio ikkunaan
    Datan tuonti Minitab’iin
    Datan pinoaminen ja ryhmittely aliryhmiin (subgroups)
    Datan ja graafisten kuvaajien vienti muihin sovelluksiin
    Vinkit Minitabin taulukkojen (worksheets) käsittelyyn.
- Datan analysointiprosessin tärkeät vaiheet
- Analyyttinen datan visualisointi
    Aikasarja piirto (Time Series Plot, Run Chart)
    Datan normaalissuden testaus (Probability Plot)
    Histogrammi
    Sirontakaavio (Scatter Plot)
    Tilastomatematiikan perusteita
        Deskriptiivinen tilastotiede
        Graafinen Deskriptiivinen statistiikka
        Vinoutunut data
        Box Plot kuvaajat (eritoten sub-ryhmitellyn datan visualisoinnissa)
        Yksittäisten lukemien plottaus  - Individual Plot subgrouped  data
- Satunnais- näytteiden otto datasta Minitab’illa
- Datan ja mittaustulosten analysointi ja validointi
- Minitabin sisään rakennetut oppaat
- Hypoteesi testaus
- Data osion valinta ja käyttö ”harjaamalla”
- Parannusprojektin ennen – jälkeen parannusten tilastollinen vertailu
    Varianssien samankaltaisuuden testaus
    Kahden otoksen T-Testi (2-Sample T-Test)
    Visualisointi Box Plot kuvaajalla
    Visualisointi ohjauskortilla
- Tilastollinen prosessin ohjaus (SPC) Ohjauskortit, prosessin ääni
    I-MR Chart
    Xbar R Chart
    Western Electric säännöt ohjauskorttien käytössä
    Ohjauskorttien Y-ja X-akselien personointi.
- Prosessin kyvykkyys analyysit (Capability Analysis)
    Teoria
    Kuinka analysoit prosessin kyvykkyyden Minitabilla
    Capability Six Pack
- Monimuuttuja kuvaajat ( Multi-Vari Charts)
- Pareto kuvaajat  ja niiden käyttö
- Projekti Managerin käyttö
- Raportin tekeminen ReportPad’illa

Hinta

460 € + alv 24 % / osallistuja

Koulutuspaikka

Amiedu
Valimotie 8
00380 Helsinki

Ilmoittautuminen

Jatkuva ilmoittautuminen.

Täytä lomake oikealla olevasta Ilmoittaudu-linkistä. Koulutukseen otetaan mukaan opiskelijoita ilmoittautumisjärjestyksessä.

Kouluttaja on henkilökohtaisesti yhteydessä ilmoittautuneisiin.

Kysy lisätietoja

Kalevi Kaski
Certified Lean Six Sigma Master Back Belt, Lean Master
puh. 040 824 7022
kalevi.kaski(at)edu.amiedu.fi

Marja-Leena Räsänen-Ala-Aho
koulutuspäällikkö
puhelin 020 7461 422
marja-leena.rasanen(at)amiedu.fi

Ilmoittaudu

Asiakaspalvelu

Avoinna ma-to 8-16, pe 8-14
puhelin 010 80 80 90
asiakaspalvelu@amiedu.fi