Lasten ja nuorten erityisohjaajan ammattitutkinto

Loading Loading...

Ajankohta 1.3.2017 - 28.9.2018
Aika
Kesto
Ilmoittautuminen/ Hakeminen 10.2.2017 mennessä


Tavoitteet ja hyödyt

Lasten ja nuorten erityisohjaajan työ on vaikeissa elämäntilanteissa olevien lasten ja nuorten ja heidän perheidensä tukemista sekä ongelmien syntymiseen vaikuttavien syiden ennakoimista ja syihin vaikuttamista.

Erityisohjaaja toimii vaativissa kasvatus- ja ohjaustehtävissä nuorisotyössä, monikulttuurisessa työssä, työpajoissa ja toimintakeskuksissa, laitoksissa ja sairaaloissa, kansalais- ja järjestötoiminnassa, alan yrityksissä ja yrittäjänä.

Kohderyhmä

Lasten ja nuorten erityisohjaajan ammattitutkintokoulutus on tarkoitettu kasvatuksen ja ohjauksen perustaidot ja riittävän kielitaidon omaaville, aikaisempia sosiaali- ja terveysalan tai nuoriso- ja vapaa-aika-alan tai vastaavia perus- ja syventäviä opintoja ja alan työkokemusta (n. 3v.) hankkineille.

Hakijan tulee ilmaista mahdolliset opiskelua tai työllistymistä haittaavat tekijät SORA lainsäädännön mukaisesti.
Tiedote opiskelijaksi hakeutuvalle

Toteutus

Hakeutumisvaiheessa tutkinnon suorittajan ammattitaito arvioidaan yksilöllisesti ja arvioinnin pohjalta laaditaan yhdessä hakijan ja työpaikan kanssa suunnitelmat tarvittavan ammattitaidon hankkimiseksi ja tutkinnon suorittamiseksi.

Koulutus toteutetaan verkkopainotteisena monimuotokoulutuksena, mikä edellyttää mahdollisuutta käyttää tietokonetta ja internetyhteyttä. Lähiopetuspäiviä on noin yksi kuukaudessa.Tutkinnon osan suorittamiseen voi tulla myös suoraan, jos on hankkinut kyseisen tutkinnon osan ammattitaidon muulla tavoin.

Tutkintotodistuksen saaminen edellyttää, että tutkinnon suorittaja osoittaa hallitsevansa tutkinnon perusteiden mukaisen ammattitaidon sitä vastaavissa työtehtävissä. Ammatillisen osaamisen arviointiin osallistuvat työelämän ja oppilaitoksen edustajat sekä tutkinnon suorittaja itse.


Suorittamisaika

Opiskelu- ja tutkinnon suorittamisaika määräytyvät yksilöllisesti.
Yleensä koulutus kestää noin 1 vuosi. Opiskelijan aiemmin hankittu ammatillinen osaaminen vaikuttaa koulutuksen kestoon.

Koulutukseen valmistautuminen alkaa valmistavan koulutuksen ja tutkinnon suorittamisen oppisopimusneuvotteluilla ja henkilökohtaistamisilla.

Valmistavan koulutuksen aloitus on 1.3.2017.

Sisältö

Tutkintoon kuuluvat pakolliset osat:

  • Ammatillinen toiminta lasten ja nuorten erityisohjauksessa
  • Yksilön ja yhteisön osallisuuden vahvistaminen
  • Kulttuurien moninaisuus ohjaustyössä

Tutkintoon kuuluvat valinnaiset osat:

  • Erityistä tukea tarvitsevien lasten ja heidän perheidensä ohjaus ja tukeminen
  • Erityistä tukea tarvitsevien nuorten ja heidän perheidensä ohjaus ja tukeminen
  • Tutkinnon osa toisesta tutkinnosta
  • Yrittäjänä toimiminen

Hinta

Koulutus toteutetaan:
- Ammatillisena lisäkoulutuksena valtionosuusjärjestelmän puitteissa: opiskelijamaksu on 350 €, jonka opiskelija maksaa itse. Opiskelijamaksua ei palauteta koulutuksen keskeytyessä. Paikkoja on rajoitetusti.
- Koulutus on maksutonta Nuorten aikuisten osaamisohjelmaan kuuluville (20 - 29 -vuotiaat, joilla ei ole peruskoulun jälkeistä tutkintoa).
- Opiskelija maksaa tutkintomaksun 58 €, joka suoritetaan näyttötutkintoon ilmoittautumisen yhteydessä. Tutkintomaksua ei palauteta koulutuksen keskeytyessä.

Koulutuspaikka

Amiedu
Valimotie 8
00380 Helsinki

Hakeminen

Täytä sivulla oleva Hae koulutukseen -linkistä avautuva sähköinen hakulomake.

Voit myös pyytää paperihakulomakkeen Amiedun asiakaspalvelusta.
Lomake palautetaan osoitteella Amiedu / Asiakaspalvelu, PL 151, 00381 Helsinki.

Kysy lisätietoja

Harri Vainikka
kouluttaja
puhelin 020 7461 397
harri.vainikka(at)amiedu.fi

Asiakaspalvelu

Avoinna ma-to 8-16, pe 8-14
puhelin 010 80 80 90
asiakaspalvelu@amiedu.fi