Hoiva-avustaja, oppisopimuskoulutus

Loading Loading...

Ajankohta sopimuksen mukaan
Aika
Kesto
Ilmoittautuminen/ Hakeminen jatkuva haku


Tavoitteet ja hyödyt

Hoiva-avustaja koulutukseen osallistuneella ja opintoihin sisältyvät näyttötutkinnot suorittaneella henkilöllä on valmiudet työskennellä hoiva-avustajan työtehtävissä sosiaali- ja terveysalan eri toimipaikoissa. 

Hoiva-avustajat työskentelevät avustavissa tehtävissä esimerkiksi vanhus- ja vammaispalveluissa. Työtehtävät liittyvät asiakkaiden perustarpeista huolehtimiseen, kuten peseytymisessä ja ruokailussa auttamiseen, siivoamiseen ja asiointeihin.

Kohderyhmä

Koulutus on avoin kaikille perusopetuksen oppimäärän suorittaneille aikuisopiskelijoille, jotka haluavat suorittaa hoiva-avustajan ammatillisen koulutuksen.

Oppisopimuskoulutuksen edellytyksenä on, että opiskelijaksi hakeutuvalla on jo valmiiksi sovittuna sosiaali- ja terveysalan työpaikka, jossa oppisopimuskoulutus on mahdollista suorittaa.

Toteutus

Hakeutumisvaiheessa arvioidaan tutkinnon sopivuus hakijalle sekä hänen ammatilliset ja henkilökohtaiset kehittymistavoitteensa. Arviointien pohjalta tehdään yhdessä työpaikan kanssa suunnitelmat tutkinnon suorittamiseksi ja tarpeellisen ammattitaidon hankkimiseksi.

Tarvittava ammattitaito hankitaan pääasiassa työtehtävissä. Työpaikalla tapahtuvan oppimisen tueksi valitaan teoriaopintoja henkilökohtaisten ja työpaikan kehittämistarpeiden mukaan. Teoriaopinnot koostuvat lähiopetuksesta sekä ohjatusta verkko- ja itseopiskelusta. Lähiopetus toteutetaan joko yhtenä päivänä viikossa päiväopiskeluna klo 8.30-15 tai iltaopiskeluna kahtena päivänä viikossa klo 17-20. Opintoja ei järjestetä heinäkuussa eikä joulun ja loppiaisen välillä.

Työssä oppiminen voi sisältää vuoro-, viikonloppu- ja yötyötä.

Opiskelijalla tulee olla työssä mahdollisuus osallistua erilaisiin sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon perusteiden mukaisiin työtehtäviin. Osatutkintotodistuksen saaminen edellyttää, että tutkinnon suorittaja osoittaa hallitsevansa tutkinnon perusteiden mukaisen ammattitaidon sitä vastaavissa työtehtävissä.

Suorittamisaika

Tutkinnon suorittamisaika on yksilöllinen henkilökohtaisen oppimis- ja tutkinnonsuorittamissuunnitelman mukaan. Yleensä se on noin 10 kuukautta.
Opiskelijan aiemmin hankittu ammatillinen osaaminen vaikuttaa koulutuksen kestoon.

Sisältö

Hoiva-avustaja koulutuksessa suoritetaan kaksi tutkinnon osaa sosiaali- ja terveysalan perustutkinnosta (lähihoitaja)

  • Kasvun tukeminen ja ohjaus
  • Kuntoutumisen tukeminen

Näiden lisäksi suoritetaan yksi tutkinnon osa kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinnosta

  • Asiointipalvelut ja erityisryhmien avustaminen

Hinta

Oppisopimuskoulutus on opiskelijalle ja työnantajalle maksutonta.

Maksettavaksi tulee 58€ suuruinen tutkintomaksu, joka suoritetaan ensimmäiseen tutkintotilaisuuden yhteydessä. Tutkintomaksua ei palauteta koulutuksen keskeytyessä.

 

Osallistumisehdot

Oppisopimuskoulutuksen edellytyksenä on, että opiskelijaksi hakeutuvalla on jo valmiiksi sovittuna sosiaali- ja terveysalan työpaikka, jossa oppisopimuskoulutuksen voi toteuttaa. Työpaikalla tulee olla mahdollisuus osallistua erilaisiin sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon perusteiden mukaisiin työtehtäviin.

Koulutukseen valittavalla on oltava riittävän hyvä suomen kielen suullinen ja kirjallinen taito (taso B1). Kielitaidon vaatimus liittyy asiakasturvallisuuteen. Koulutukseen valittavilla tulee olla riittävän kielitaidon lisäksi myös hyvät oppimisvalmiudet. Hakijan tulee hallita perustaidot niin tietotekniikassa kuin matematiikassa.

Terveydelliset edellytykset 1.1.2012 alkaen
Opiskelu ja ammatissa toimiminen edellyttävät hyvää fyysistä toimintakykyä, henkistä tasapainoa ja kykyä olla vuorovaikutuksessa erilaisten ihmisten kanssa.

Opiskelijaksi ei voida ottaa henkilöä, joka ei ole terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen, jos valtioneuvoston asetuksissa (1032 ja 1033/2011) määritellyissä sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan tutkinnoissa opintoihin liittyvät turvallisuusvaatimukset sitä edellyttävät ja jos estettä ei voida kohtuullisin toimin poistaa. Henkilön terveydentilan tai toimintakyvyn osalta tulee arvioida mahdollisten sairauksien aiheuttamat rajoitteet ja sairauksien yksilöllinen hoitotilanne.

Opiskelijaksi ottamisen esteenä voi olla:

  • sellaiset psyykkiset sairaudet, jotka estävät käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen osallistumisen, kuten ajankohtainen hoitamaton psykoosi tai vaikea toimintakykyä laskeva masennus
  • sellaiset fyysiset sairaudet kuten tuki- ja liikuntaelimistön sairaudet tai vammat sekä krooniset ihottumat, jotka rajoittavat toimintakykyä siinä määrin, että estävät käytännön tehtävissä tai työssäoppimisessa toimimisen
  • veriteitse tarttuva sairaus saattaa rajoittaa käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen sijoittumista
  • päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus.

Tarvittaessa pyydetään lääkärinlausunto terveydentilasta.

Koulutuspaikka

Amiedu
Valimotie 8
00380 Helsinki

Hakeminen

Täytä sivulla oleva Hae koulutukseen -linkistä avautuva sähköinen hakulomake.

Voit myös pyytää paperihakulomakkeen Amiedun asiakaspalvelusta. Lomake palautetaan osoitteella Amiedu/asiakaspalvelu, PL 151, 00381 Helsinki.

Hakemusten pohjalta sovimme haastatteluista, jossa selvitämme valmiutesi tutkinnon suorittamiseen ja opiskeluun. Ilmoitamme opiskelijavalinnoista henkilökohtaisesti

Kysy lisätietoja

Erja Raussi
kouluttaja
puhelin 020 7461 286
erja.raussi(at)amiedu.fi

Hae koulutukseen

Asiakaspalvelu

Avoinna ma-to 8-16, pe 8-14
puhelin 010 80 80 90
asiakaspalvelu@amiedu.fi