Tieto- ja viestintätekniikan ammattitutkinto, Datanomi (AT), Järjestelmäasiantuntija

Loading Loading...

Ajankohta sopimuksen mukaan
Aika
Kesto
Ilmoittautuminen/ Hakeminen jatkuva haku


Tavoitteet ja hyödyt

Koulutuksen suoritettuaan opiskelija pystyy toimimaan tietojärjestelmien suunnittelu-, asennus-, käyttöönotto-, ylläpito- sekä kehittämistehtävissä. Lisäksi koulutus antaa valmiudet suorittaa seuraavia järjestelmävalmistajien pätevyyksiä
(pidätämme oikeuden sisältömuutoksiin):

Microsoft

 • 70-697 Installing and Configuring Windows 10
 • 70-410 Installing and Configuring Windows Server 2012
 • 70-411 Administering Windows Server 2012
 • 70-341 Core Solutions of Microsoft Exchange Server 2013
 • 70-243 Administering and Deploying System Center 2012 Configuration Manager

F-Secure

 • F-Secure Client Security & Policy Manager (PM/CS) technical training
 • F-Secure Protection Service for Business (PSB) technical training


Koulutuksen tavoitteena on suorittaa Tieto- ja viestintätekniikan ammattitutkinto.

Kohderyhmä

Koulutukseen voivat hakeutua IT-tehtävissä työskentelevät tai harrastuneisuuden kautta hyvät tietotekniset valmiudet omaavat henkilöt. Sinulla on mahdollisesti kokemusta ja osaamista tietojärjestelmien käyttöönoton ja ylläpidon tehtävistä, HelpDeskissä työskentelystä, työasemien, oheislaitteiden tai palvelimien ylläpitotehtävistä tai olet perehtynyt lähiverkon palvelujärjestelmiin.
Tutkinnon suorittaminen tapahtuu työelämässä.

Opetus toteutetaan suomenkielellä, lisäksi vaaditaan englanninkielentaitoa.

Toteutus

Hakeutumisvaiheessa tutkinnon suorittajan ammattitaito arvioidaan yksilöllisesti ja arvioinnin pohjalta laaditaan yhdessä hakijan ja työpaikan kanssa suunnitelmat tarvittavan ammattitaidon hankkimiseksi ja tutkinnon suorittamiseksi.

Koulutus toteutetaan monimuoto-opiskeluna. Lähiopetusta 1-2 kertaa viikossa iltaisin klo 16:30-20:30. Opiskelussa hyödynnetään Microsoftin ja F-Securen verkko-oppimisympäristöjä. Opiskelijoilla on mahdollisuus ladata harjoittelukäyttöönsä ilmaiseksi Microsoftin ja VMWaren sovelluksia.

Tutkintotodistuksen saaminen edellyttää, että tutkinnon suorittaja osoittaa hallitsevansa tutkinnon perusteiden mukaisen ammattitaidon sitä vastaavissa työtehtävissä. Ammatillisen osaamisen arviointiin osallistuvat työelämän ja oppilaitoksen edustajat sekä tutkinnon suorittaja itse.

Suorittamisaika

Opiskelu- ja tutkinnon suorittamisaika määräytyvät yksilöllisesti.
Yleensä koulutus kestää noin 12 kuukautta.
Opiskelijan aiemmin hankittu ammatillinen osaaminen vaikuttaa koulutuksen kestoon.

Sisältö

ICT- alalla toimiminen

 • Organisaation tietohallintostrategia ja tietoturvaohjelma
 • ITIL, IT- palveluiden hallinta ja johtaminen
 • Projektityöskentely, MS Project


Palvelin- ja työasematuki

 • Laitteistohankinnat
 • Laitteistojen hallinta
 • Työasemakäyttöjärjestelmät, Windows 8.1/10
 • Palvelinkäyttöjärjestelmät, 2012R2 Server ja Linux
 • Virtualisointi Windows Hyper-V
 • Tietokantapalvelin, SQL Server 2012
 • Sähköpostipalvelin, Exchange Server 2013
 • Julkaisujärjestelmät, SPS 2013
 • Järjestelmien ylläpito, SCCM 2012
 • Tietoturva, F-Secure


Tietoliikenneverkkotuki

 • Lähiverkon toiminta ja aktiivilaitteet (HP/Cisco)
 • Verkon hallinta, dokumentointi ja tietoturva
 • Microsoft Visio

Hinta

Koulutus voidaan toteuttaa:

 • Ammatillisena lisäkoulutuksena valtionosuusjärjestelmän puitteissa: opiskelijamaksu on 690 €, jonka opiskelija maksaa itse. Opiskelijamaksua ei palauteta koulutuksen keskeytyessä. Paikkoja on rajoitetusti.
 • Koulutus on maksutonta Nuorten aikuisten osaamisohjelmaan kuuluville (20–29-vuotiaat, joilla ei ole peruskoulun jälkeistä tutkintoa).
 • Oppisopimuskoulutuksena: opiskelija tarvitsee työnantajan, jonka kanssa voidaan solmia oppisopimus. Oppisopimuskoulutus on opiskelijalle ja työnantajalle maksutonta.


Rahoitusmuodosta riippumatta opiskelija maksaa tutkintomaksun 58 €, joka suoritetaan näyttötutkintoon ilmoittautumisen yhteydessä. Tutkintomaksua ei palauteta koulutuksen keskeytyessä.

Osallistumisehdot

Koulutus on suunnattu peruskoulun tai ylioppilastutkinnon suorittaneille aikuisille, joilla on työkokemusta. Oppisopimusopiskelussa opiskelijalla on oltava mahdollisuus solmia oppisopimus alan työnantajan kanssa koulutuksen ajaksi.

Koulutuspaikka

Amiedu
Valimotie 8
00380 Helsinki

Hakeminen

Täytä sivulla oleva Hae koulutukseen -linkistä avautuva sähköinen hakulomake.

Voit myös pyytää paperihakulomakkeen Amiedun asiakaspalvelusta.
Lomake palautetaan osoitteella Amiedu/asiakaspalvelu, PL 151, 00381 Helsinki.

Hakemusten pohjalta sovimme haastatteluista, jossa selvitämme valmiutesi tutkinnon suorittamiseen ja opiskeluun. Ilmoitamme opiskelijavalinnoista henkilökohtaisesti.

Kysy lisätietoja

Kari Vikman
kouluttaja
puhelin 020 7461 207
kari.vikman(at)amiedu.fi

Hae koulutukseen

Asiakaspalvelu

Avoinna ma-to 8-16, pe 8-14
puhelin 010 80 80 90
asiakaspalvelu@amiedu.fi