Eläintenhoitajan ammattitutkinto, Klinikkaeläintenhoitaja

Loading Loading...

Ajankohta Seuraava koulutus 2017-2019
Aika
Kesto n. 2 v
Ilmoittautuminen/ Hakeminen ilmoitetaan myöhemmin


Tavoitteet ja hyödyt

Koulutuksen tavoitteena on eläintenhoitajan ammattitutkinnon tai tutkinnon osan suorittaminen.
Koulutuksen avulla
- vahvistat asiakaspalvelutaitojasi
- perehdyt eri lemmikkieläinlajien käyttäytymiseen ja käsittelyyn
- kehität lemmikkieläinten terveyden ja hyvinvoinnin sekä sairauksien hoidon osaamistasi
- syvennät aseptiikan ja hygienian sekä instrumenttihuollon taitojasi
- hankit eläinpotilaan diagnostisen kuvantamisen, anestesian valvonnan ja perioperatiivisen hoidon osaamista
- suoritat eläintenhoitajan ammattitutkinnon

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu kaikille klinikkaeläinhoitamisen osaamisalan työtehtäviin soveltuville tai niissä toimiville aikuisille, joiden tavoitteena on suorittaa ammattitutkinto.

Koulutukseen voidaan ottaa 18 opiskelijaa.

Toteutus

Hakeutumisvaiheessa tutkinnon suorittajan ammattitaito arvioidaan yksilöllisesti ja arvioinnin pohjalta laaditaan yhdessä hakijan ja työpaikan kanssa suunnitelmat tarvittavan ammattitaidon hankkimiseksi ja tutkinnon suorittamiseksi.

Tutkinnon voi suorittaa eläinklinikalla, eläinsairaalassa ja eläinlääkäreiden vastaanotoilla eläinpotilaan hoitoon, asiakaspalveluun ja eläinlääkärivastaanoton toiminnan ylläpitoon liittyvissä tehtävissä.

Ammattitutkinnon osat ovat: Eläinten hoito ja hyvinvoinnista huolehtiminen eläinklinikalla, Kliinisen hoitotyön tekeminen eläinklinikalla ja Klinikkaeläinhoitajan asiakaspalvelu- ja työelämätaidot.

Lähiopetusjaksot toteutuvat päiväkoulutuksena arkipäivinä klo 8.30 – 15.00.Lähiopetusta koulutukseen kuuluu 23 ov. Työssäoppimista on 30 ov, josta 8 - 12 ov pyritään järjestämään Yliopistollisessa eläinsairaalassa.  Työssäoppimisesta voi halutessaan osan suorittaa ulkomailla.Lähiopetus tapahtuu Amiedun sekä Amiedun yhteistyökumppaneiden toimitiloissa Helsingissä, pääosin Pitäjänmäessä.

Tutkintotodistuksen saaminen edellyttää, että tutkinnon suorittaja osoittaa hallitsevansa tutkinnon perusteiden mukaisen ammattitaidon sitä vastaavissa työtehtävissä. Ammatillisen osaamisen arviointiin osallistuvat työelämän ja oppilaitoksen edustajat sekä tutkinnon suorittaja itse.

Suorittamisaika

Opiskelu- ja tutkinnon suorittamisaika määräytyvät yksilöllisesti. Yleensä koulutus kestää noin 2 vuotta.
Opiskelijan aiemmin hankittu ammatillinen osaaminen vaikuttaa koulutuksen kestoon.

Sisältö

Eläinten hoito ja hyvinvoinnista huolehtiminen eläinklinikalla 
Anatomia ja fysiologia
Etologia ja eläinten käsittely
Eläinsuojelu ja etiikka
Ravitsemusoppi ja ruokinta
Lisääntymisbiologia, synnytys ja vastasyntyneen hoito
Välinehuolto, siivoustyö ja jätehuolto
Parasitologia ja zoonoosit
Työturvallisuus
EA1-kurssi ja Tulityökortti

Kliinisen hoitotyön tekeminen eläinklinikalla
Tautioppi
Kliininen hoitotyö
Perioperatiivinen hoitotyö
Diagnostinen kuvantaminen
Laboratoriotyöskentely
Lääkehoito

Klinikkaeläinhoitajan asiakaspalvelu- ja työelämätaidot
Asiakaspalvelu
Tietotekniikan perusteet ja tiedon hankintataito
Viestintä ja raportointi
Työelämätaidot

Työssäoppiminen   30 ov

Yhteensä   60 ov

Hinta

Koulutus voidaan toteuttaa:
- Ammatillisena lisäkoulutuksena valtionosuusjärjestelmän puitteissa: opiskelijamaksu on 850 €, jonka opiskelija maksaa itse. Opiskelijamaksua ei palauteta koulutuksen keskeytyessä. Opiskelijamaksun voi maksaa neljässä erässä.Paikkoja on rajoitetusti.
- Rahoitusmuodosta riippumatta opiskelija maksaa tutkintomaksun 58 €, joka suoritetaan näyttötutkintoon ilmoittautumisen yhteydessä. Tutkintomaksua ei palauteta koulutuksen keskeytyessä.

Koulutuspaikka

Amiedu
Valimotie 8
00380 Helsinki

Hakeminen

Seuraavan koulutuksen aloitusajankohta ei ole vielä varmistunut. Seuraava koulutus alkaa todennäköisesti elokuussa 2017.

Kysy lisätietoja

Kirsi Hallstén-Karvinen
kouluttaja
puhelin 020 7461 516
kirsi.hallsten(at)amiedu.fi

Asiakaspalvelu

Avoinna ma-to 8-16, pe 8-14
puhelin 010 80 80 90
asiakaspalvelu@amiedu.fi